Innowacja

BIM - MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU ABM

Wizja BIM dla naszej firmy

ABM zobowiązuje się do przyszłego rozwoju i integracji BIM (Modelowania Informacji o Budynku) w branży budowlanej, naszą wizją jest włączenie BIM do wszystkich projektów i wykorzystanie go jako standardowego procesu dostawy. Naszym celem jest dostosowanie do „Mapy drogowej przejścia na cyfrową” Krajowej Rady BIM, która przewiduje, że sektor budowlany osiągnie 20% redukcję kosztów, 20% redukcję programu i 20% wzrost eksportu budownictwa do 2021 roku. Korzystając z narzędzi do tworzenia BIM, takich jak Autodesk Revit, powinniśmy być w stanie poświęcić mniej czasu na ręczne koordynowanie informacji. Ten czas można następnie lepiej wykorzystać do tworzenia bardziej wydajnych i zrównoważonych budynków.

Strategia BIM

Świadomość

 • Ocena BIM w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw
 • Zapewnij program szkoleniowy dla członków personelu
 • Śledź i wdrażaj nasz program szkoleniowy we wszystkich projektach

Rozwijać

 • Współpracuj z liderami BIM z różnych sektorów
 • Opracuj wytyczne i procedury
 • Aktywnie zaangażowany w organizacje i wydarzenia branżowe

Współpraca

 • Pracuj z klientami, zespołami projektowymi, podwykonawcami i dostawcami w środowisku współpracy
 • Jedno źródło informacji o projekcie
 • Jasny przekaz w całym zespole projektowym

Innowacja

 • Wykorzystaj odpowiednią najnowocześniejszą technologię w ramach realizacji projektu
 • Zbadaj najlepsze dostępne rozwiązania do realizacji projektów
 • Maksymalizuj czas i minimalizuj straty

Projekty ABM BIM

ABM wdrożył BIM w wielu projektach, takich jak:

Trzecia trybuna, Stadion Tallaght – ABM kierował i koordynował plan wykonania BIM oraz sfederowane modele w celu prowadzenia warsztatów wykrywania kolizji w celu udoskonalenia i optymalizacji projektu elementów konstrukcyjnych i mechanicznych/elektrycznych. W rezultacie uzyskano również animację 4D montażu prefabrykowanej konstrukcji betonowej.

Przyspieszona obudowa Cherry Orchard – ABM opracował model 3D usług i konstrukcji budynku, aby wyeliminować wykrywanie kolizji, szczególnie w zatłoczonych obszarach budynku, tj. na pierwszym piętrze i pod ziemią w przypadku lokalizacji wyskakujących.

Grupa ABM

 • ABM Design & Build Logo
 • ABM Precast Logo
 • ABM Mosty Logo
 • EMJ Plastics Logo
 • EMJ Permadec Logo
 • EMJ Sanquip Logo